Русе

 Русе е град в Северна България, на границата с Румъния и е център на едноименните община и област. Той е пети по население в страната.

 Градът е най-голямото българско пристанище на река Дунав и един от икономическите центрове в Северна България.

 Мост над Дунав го свързва с румънския град Гюргево и е най-краткия път до румънската столица Букурещ.